Aemik

Aemik 是一系列综合的企业资源规划软件,用于企业规划和管理商品资源。目前的用户数量已超过10000名,足迹遍布法国以及全欧洲。

Client: Aemik
Services: APP开发
APPSTORE: IOS APP
GOOGLE PLAY: 安卓APK